Dejavnosti

Dijaki in dijakinje živijo v dijaškem domu prvenstveno zato, da so bližje izbrani šoli. Dijaški dom Portorož se pri svojem vzgojnem delu osredotoča najprej na glavni cilj, ki ga predstavlja uspešno zaključeno šolanje, za katerega pa je včasih potrebno vzpodbujati motivacijo za učenje, prisvajati učinkovite učne navade, ponuditi učno pomoč ali preprosto pokazati, kako biti samostojen in odgovoren.

Pomemben del vzgoje je tudi zdrava in ustvarjalna izraba prostega časa. Kot del delovne vzgoje so dijaki odgovorni za svoje sobe, njihovo čistočo in urejenost, pa tudi za urejenost okolice doma. S svojimi talenti popestrijo še tako dolgočasne zidove.

Svojo ročno spretnost lahko pokažejo pri ustvarjalnih delavnicah, ki imajo tudi končni namen. Izdelke ponudimo na različnih sejmih in dogodkih, z zbranimi prostovoljnimi prispevki pa kupimo, kar izberejo dijaki (npr. sedalne vreče) ali se odpeljemo na izlet (leta 2017 v Trst). 

Vsaj enkrat letno organiziramo zanimiva predavanja in delavnice. V letu 2018 nas je tako obiskal nekdanji dijak pomorske šole in predstavil svojo poklicno pot, dobro obiskane so bile tudi delavnice New prevent, mladinsko ulično delo (Young2Young). Eden najbolj pričakovanih dogodkov pa je tudi svečana novoletna večerja.

Dijaki se radi družijo tudi z mlajšimi, tako pomagajo pri delavnicah in pravljicah, npr. v Mestni knjižnici Piran ali Akvariju.

Ob sredah popoldne se dijaki razgibavajo v šolski telovadnici, pogosto pa gredo z vzgojitelji na pohode ali sprehode v okolico, saj živimo na kraju, ki skoraj vse leto ponuja dovolj izhodišč za prijetno raziskovanje. V telovadnici potekajo tudi priprave na tekmovanja za vsakoletno Domijado.

V manjšem trim kabinetu v kletnih prostorih doma so postavljene osnovne fitnes naprave in miza za namizni tenis, kdor pa ima raje sedeče dejavnosti, kot je na primer igranje družabnih iger ali računalniških igric, se lahko zadržuje v dijaški sobi v prvem nadstropju.

Zagotovo pa se večina veseli toplih dni, saj se takrat športne in druge dejavnosti preselijo na plažo in v bližino morja.