Pravila dežurstva

Trajanje dežurstva
Ponedeljek – četrtek
16:00 – 18:00
Dežurstvo dijakov zajema obveznosti v sobi, vzgojni skupini in na ravni doma.

Naloge dežurnega dijaka: