Študenti Aktualno

RAZPIS ZA SPREJEM IN PODALJŠANJE BIVANJA

Praviloma je razpis objavljen v juniju na spletni strani Univerze na Primorskem - študentski domovi (http://www.sd.upr.si/studentski_dom_koper/). 

Rok za oddajo je običajno 16. avgust. Prošnjo oddate elektronsko na spletnem portalu eVŠ (https://portal.evs.gov.si/prijava/).

KATERE POGOJE MORA IZPOLNJEVATI ŠTUDENT, DA PRIDOBI SUBVENCIONIRANO BIVANJE?

a) državljan Republike Slovenije

b) status študenta po programih, ki se izvajajo kot redni ali izredni študij

c) povprečni bruto dohodek na člana družine v preteklem letu ne presega 150 % povprečne bruto plače na zaposlenega v RS

d) stalno bivališče oddaljeno najmanj 25 km od kraja študija

e) študent ni bil izključen iz doma.

VSELITEV V ŠTUDENTSKE DOMOVE

Vloge so točkovane. Na osnovi doseženih točk (točkuje se materialno stanje, uspeh in oddaljenost) so novi študentje uvrščeni na informativni prednostni seznam in ko izpolnjujejo vse pogoje, na domač naslov prejmejo odločbo o izpolnjevanju pogojev za subvencionirano bivanje.

Dijaški dom Portorož glede na razpoložljiva mesta lahko sprejme tudi študente in študentke brez subvencije.


PREHRANA IN PRANJE

PREHRANA ZA ŠTUDENTE

V jedilnici Dijaškega doma lahko za kosilo in večerjo med tednom koristite študentske bone.

PRANJE IN SUŠENJE

V samopostrežni pralnici v pritličju lahko operete in posušite perilo. Prašek prinesete s seboj, žetone pa kupite na recepciji.