Študenti Aktualno

POSTOPEK IZPISA IZ DIJAŠKEGA DOMA PORTOROŽ

Kot opredeljeno v Pravilniku:

Na dan izselitve mora imeti študent poravnane vse finančne obveznosti za ves čas bivanja v domu, od datuma vselitve dalje. Šele nato lahko dvigne izpisnico in opravi izselitvene formalnosti.

Ob izstopu prejme študent izpisnico, iz katere je razvidno, da je uredil sobo, vrnil ključe, magnetno kartico in poravnal finančne obveznosti do doma, glede na nastale stroške mu je povrnjena tudi ustrezna kavcija.

Stanovalec mora ob izselitvi odnesti vse svoje stvari, puščanje stvari v sobah ali skupnih prostorih doma ni dovoljeno.

  1. Sobo in apartma je potrebno očistiti ter odnesti vse smeti. Enako velja za (čajno) kuhinjo.
  2. Vodja doma sobo (apartma) pregleda. Če soba ni ustrezno pospravljena in počiščena, izselitev ni možna.
  3. Na recepciji se izpolni Izpisnica.
  4. Pokazati je treba potrdilo ali dokazilo, da so poravnane vse obveznosti.
  5. Vrniti posteljnino, ključe, magnetni ključek za vstop, daljinec za parkirišče.
  6. Če v sobi ali apartmaju ni nobene škode, če je prebivalec doma vrnil vso lastnino doma, dobi povrnjeno celotno varščino, v nasprotnem primeru se ta zmanjša za ustrezen znesek.
  7. Če se študent izseli do 15. v mesecu, lahko polovico meseca poravna na blagajni recepcije iz varščine.


RAZPIS ZA SPREJEM IN PODALJŠANJE BIVANJA

Praviloma je razpis objavljen v juniju na spletni strani Univerze na Primorskem - študentski domovi (http://www.sd.upr.si/studentski_dom_koper/). 

Rok za oddajo je običajno 16. avgust. Prošnjo oddate elektronsko na spletnem portalu eVŠ (https://portal.evs.gov.si/prijava/).

KATERE POGOJE MORA IZPOLNJEVATI ŠTUDENT, DA PRIDOBI SUBVENCIONIRANO BIVANJE?

a) državljan Republike Slovenije

b) status študenta po programih, ki se izvajajo kot redni ali izredni študij

c) povprečni bruto dohodek na člana družine v preteklem letu ne presega 150 % povprečne bruto plače na zaposlenega v RS

d) stalno bivališče oddaljeno najmanj 25 km od kraja študija

e) študent ni bil izključen iz doma.

VSELITEV V ŠTUDENTSKE DOMOVE

Vloge so točkovane. Na osnovi doseženih točk (točkuje se materialno stanje, uspeh in oddaljenost) so novi študentje uvrščeni na informativni prednostni seznam in ko izpolnjujejo vse pogoje, na domač naslov prejmejo odločbo o izpolnjevanju pogojev za subvencionirano bivanje.

Dijaški dom Portorož glede na razpoložljiva mesta lahko sprejme tudi študente in študentke brez subvencije.


PREHRANA IN PRANJE

PREHRANA ZA ŠTUDENTE

V jedilnici Dijaškega doma lahko za kosilo in večerjo med tednom koristite študentske bone.

PRANJE IN SUŠENJE

V samopostrežni pralnici v pritličju lahko operete in posušite perilo. Prašek prinesete s seboj, žetone pa kupite na recepciji.